Ihminen tutkimuksen keskiössä

Ihmiset eivät välttämättä osaa kertoa, mikä tuotteessa tai palvelussa sytyttää. Mutta he osaavat kertoa kokemuksistaan ja kuvata omaa elämäänsä.

Kun lähdemme kehittämään uusia ratkaisuja tuotteisiin tai palveluihin, me nostamme aina ihmisen tutkimuksen keskiöön.

  • Uskomme, että parhaat tulokset saavutetaan, kun konseptin kehittämisessä ei keskitytä kriittiseen arviointiin, vaan etsitään keinoja, joiden avulla konseptia voidaan kasvattaa perustuen ihmisten elämään.
  • Meillä on kokemusta, taitoa ja kykyä auttaa kuluttajaa kertomaan kokemuksistaan, toiveistaan ja epäilyistään avoimesti ja rakentavasti.

Tuote-ja palvelukehitysprojekteissa keskeisessä roolissa ovat erilaiset konseptitutkimukset.

Muita tuote- ja palvelukehitystuotteitamme ovat erilaisten tuoteominaisuuksien testaaminen, kuten tuotetestit, maku- ja pakkaustutkimukset.

Me Nerossa etsimme mielellämme juuri kuhunkin tilanteeseen sopivimman tutkimusmenetelmän, tavan johon uskomme ja jonka uskomme tuottavan parhaat tulokset.

KonseptiHiomo

  • KonseptiHiomo on valintasi, kun haluat kehittää ja kasvattaa konseptiaihiosta aidosti kuluttajalähtöisen konseptin
  • Nero KonseptiHiomon avulla voit valjasta asiakkaasi, kuluttajasi tai vaikka sosiaalisen median co‐creation henkeen
  • KonseptiHiomossa päästään kritiikistä rakentavaan arviointiin ja tulevaisuuden tarpeiden identifiointiin
  • Konseptin kehityksessä hyödynnetään POINT-analyysiä ja näin hyvästä konseptista tehdään paras

 

KokemusVoimala

  • Kuuntele kuluttajaa aidosti: tuotekeskeisyydestä kohti inhimillisiä arvoja!
  • Kokemusvoimala kuvaa ihmisten kokemuksen ja antaa kokemuksille voiman, sävyn ja tunteen.
  • Kokemusvoimala auttaa yrityksiä näkemään kuten ihmisetkin näkevät, keräämään ymmärrystä, jonka avulla yritys voi lähteä kehittämään ratkaisujaan aivan uudenlaiselta, ihmiskeskeiseltä pohjalta.
 

Nero partnerina tuote- ja palvelukonseptien kehittämisessä

Olemme erikoistuneet eri vaiheissa olevien tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseen. Hyödynnämme innovaatiomenetelmiä sekä ihmisten kokemuksellisuuteen perustuvaa tutkimusta. 

Paneudumme konseptin kehitykseen todellisella tunteella. Haluamme oikeasti kehittää konsepteja, jotka toimivat.

Pidämme kunnia-asianamme tuottaa selkeää hyötyä asiakkaalle joka kerta!


Tutkimusmenetelmät

Lue, miten me sovellamme klassisia tutkimusmenetelmiä Nerossa.