Tee ihmiskeskeistä viestintää

Mielikuvista ja kokemuksista muodostuu usein ihmiselle suurempi totuus. Siksi niiden ymmärtäminen ja näkeminen ihmisten lailla on todella tärkeää.

Markkinointiviestintä ei ole enää pitkään aikaan ollut yksipuolista viestintää yrityksistä asiakkaille. Tämän päivän aktiiviset ihmiset ottavat yhä useammin kantaa yrityksen markkinointiin.

  • Ihmiset ovat kiinnostuneita sekä halukkaita osallistumaan. Näin mainiota tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä!

Me autamme sinua, kun haluat tehdä ihmiskeskeistä viestintää!

  • Siksi me haluamme hyödyntää tutkimusmenetelmiä, joiden avulla näemme sekä tunteet että rationaalisetkin vaikuttimet.

Uskomme, että markkinointiviestin ennakkotestaaminen kannattaa aina. Tiedämme, että aikaa viestin testaamiseen on monesti vähän, siksi olemme tarvittaessa myös nopeita.

Jopa viikossa voit saada selkeän kuvan viestisi vaikutuksista kohderyhmässäsi.  Testaa ihmeessä ja tiedät mitä ja miten viestit!

Nero Positiointi

  • Jokaisella brändilla on oma paikkansa ihmisten mielissä. Tämä positio perustuu ihmisten mielikuviin, jotka voivat kuvastaa todellisuutta – tai sitten eivät.
  • Positiointitutkimuksen avulla näet brändisi position samalla kartalla kilpailijoiden kanssa ja voit seurata toimenpiteiden vaikutusta positioosi. Tutkimuksen avulla selviää myös, perustuuko positiosi mielikuviin vai kokemuksen siivittämiin faktoihin?

Nero Brändäämö

  • Totuushan on, ettemme ajattele niin kuin luulemme ajattelevamme. Alitajunnassa ei ole järkisyitä, vaan tunteita. Moni ratkaisu tehdäänkin tunteella ja paljon useammin perustellaan faktoilla.
  • Avain menestyksellisen brändin rakentamiseen, vahvistamiseen ja laajentamiseen on kuunnella ja ymmärtää ihmisten tunteita toiminnan ohjaajina.
  • Neron brändäämössä käytämme laajasti mm. projektiivisia tekniikoita, joilla poraudumme järkisyiden taakse ja etsimme niitä pisteitä, joiden kautta brändisi parhaiten koskettaa ihmistä, kuluttajaa tai b-to-b päättäjää.

 

 

ViestiKirkastamo

  • Tarkentaa markkinointiviestin perillemenoa ja testaa mainonnan vaikuttavuutta
  • Ennakkotestit ja lähestymistapatestit sisältävät materiaalin toimivuuden ja yksiselitteisyyden testauksen & ymmärryksen kerryttämisen mainonnan viestin sisällöstä
  • Mainonnan ja markkinointiviestin jälkimittauksissa keskiössä on   tavoitteiden mukaisten ominaisuuksien mitattavuus, vertailtavuus ja tietopankin kertyminen