Tekijät

     

Andrew Cannon, toimitusjohtaja

Andrew uskoo vahvasti asiakaskeskeisyyteen. Hän ymmärtää, miten aikaansaadaan liiketoimintakasvua ja lisätään tehokkuutta markkinointitutkimusta hyödyntäen. Hänellä on kykyä valita parhaita tutkimusratkaisuja monimutkaisempiinkin liiketoimintahaasteisiin sekä löytää tutkimustuloksista oleellinen oivallus toimenpiteiden tueksi.

Andrew on muutoksen ajuri, joka innostaa asiakkaita näkemään mahdollisuuksia.

 

Kati Alavuo, tutkimusjohtaja, partneri

Kati ei koskaan tyydy pintaraapaisuun vaan kaivaa esille kaiken tarvittavan ratkaisun löytämiseksi.

Kati on koulutukseltaan VTM ja ihmismielen ymmärtäjänä aivan omaa luokkaansa.

      
     

Jarno Rautio, tutkimuspäällikkö

Kykenevä moniosaaja tuo tiimiin tuoretta ajattelua. Taito esittää tutkimustulokset visuaalisesti selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Deadlinet pitävät.

Jarno on koulutukseltaan VTM.

 

Pia Solatie, tutkimusjohtaja, partneri

Kokemukseen perustuvaa näkemystä. Kyky avata tunteiden roolia ihmisten
päätöksen-teossa tuo tuloksiin aitoa realismia.

Pian kaupallinen koulutus (KTM) antaa hyvät eväät myös taloudellisen näkökulman huomioimiseksi.

     

Jim Solatie, tutkimusjohtaja, partneri

Jim tuo myös tutkimuksiin luovaa ajattelua. Luovuus ja innovaatiot ovat vieneet Jimin kysytyksi kouluttajaksi, mentoriksi ja puhujaksi.

Jim on koulutukseltaan KTM ja pitkä ura yritysmaailmassa on innostanut kokoamaan keskeiset opit bisneksestä ja luovuudesta Ideoista Innovaatioiksi ‐ kirjaan.