Kvalitatiivinen tutkimus

“Näytä minulle maailmasi” – työkalujen avulla kuluttajaymmärrys nousee uudelle tasolle ja pääset tuotekeskeisyydestä kohti inhimillisiä arvoja

Kuulemme usein, että markkinoinnin ja myynnin parissa työskentelevillä on oikeastaan vain hyvin vähän aikaa todella tutustua kuluttajan maailmaan ja tarpeisiin. Me Nerossa voimme auttaa!

“Näytä minulle maailmasi” on Neron tutkimustyökalupaketti, josta löytyy innovatiivisia ja joustavia välineitä ja menetelmiä laadulliseen tutkimukseen. 

Tämän työkalupakin avulla paljastuvat muun muassa kuluttajien motiivit ja emotionaaliset triggerit.  Hyvin valikoitujen työkalujen avulla asiakkaamme näkevät paljon muutakin kuluttajan maailmasta kuin toiminnallisten hyötyjen kerroksen.

Usein itsestäänselvien ja toisaalta myös tarkoituksenmukaisten toiminnallisten hyötyjen alta Nerossa kaivetaan esille kirkas näkymä kohti kuluttajan tunnepitoisia näkemyksiä, kokemuksia ja käyttäytymistä. “Näytä minulle maailmasi” – työkalujen avulla kuluttajaymmärrys nousee uudelle tasolle ja asiakkaamme pääsee tuotekeskeisyydestä kohti inhimillisiä arvoja. 

Eikä tämän ymmärryksen löytäminen Neron kanssa ole mitenkään vaikeaa  vaan pikemminkin hauskaa!

Focusryhmät ja syvähaastattelut ovat kvalitatiivisen tutkimuksen klassikkomenetelmät. Niissä on helppo hyödyntää uusia työkaluja ja sitä kautta saamme laadullisesta tutkimuksesta moninkertaista lisäarvoa asiakkaillemme. Laadullisia suosikkimenetelmiä ovat myös havainnointi ja osallistuminen ihmisten elämään etnografisen otteen avulla.

Menetelmämme: focusryhmät, syvähaastattelut, etnografinen tutkimus

“Näytä minulle maailmasi ” -tekniikoitamme ovat esimerkiksi:

  • Voimapiirrokset, ”8 kuvaa” kertoo enemmän kuin tuhat sanaa
  • Sanatanssi    
  • Ideavirta        
  • Brandipersoonat
  • Kuvakollaasit
  • Päätöspuu
  • Prosessikartta
  • Kuvapäiväkirjat
  • Tarinapäiväkirjat