Näe asiat eri tavalla

Innovaatioprosessimme ja työkalumme toimivat tuote- ja palvelukehityksen idealähteenä, lisäävät luovuutta ja uutta ajattelua sekä auttavat ideoiden jalostamisessa uusiksi innovaatioiksi.

Me etsimme ja löydämme innovaatiota erilaisista ihmisistä, niin kuluttajista kuin asiantuntijoistakin.

Uskomme tiimin tuottavuuteen ja siihen, että tekemällä yhdessä työtä, löydämme uusia menestyksiä. Ajattelumme pohjautuu selkeään prosessiajatteluun, jota ruokimme erilaisilla luovuutta tukevilla menetelmillä.

Kun pohdit innovaatiotyöskentelyä, kysy itseltäsi:

 • Onko pohtimasi asia/haaste tärkeä?
 • Voitko vaikuttaa asiaan?
 • Haluatko etsiä uutta ajattelua tai uusia ratkaisuja?

Jos vastasit kysymyksiin kyllä, ota yhteyttä meihin; löydetään yhdessä innovaatioita!

Innovatiivinen tiimi

 • 4sight-workshop tiimin rakennuksen työkalu
 • Tiimin koko osaaminen hyötykäyttöön innovatiivisuuden ja innovaatioiden kasvattamiseksi

Brainstorming-workshop(ideariihi)

 • Nerokas malli osallistaa yrityksen oma henkilökunta, sillä Neron Innovaatiopäivä pohjautuu interaktiiviseen hands‐on –työskentelyyn
 • Tarkoituksena on omien oivallusten kautta perehdyttää osallistujat entistä luovempaan ajatteluun ja maailman tarjoamien erilaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen
 • Täysin uusia virtoja ja hiljaisia signaaleja mukaan ideointiin saadaan Visionose-kuluttajien avulla

Innostorm-prosessi

 • Nero Innostorm‐prosessia kannattaa käyttää silloin, kun yrityksessä tarvitaan täysin uudenlaisia ajatuksia
 • Nero Innostorm on yksinkertaisesti tapa löytää uusia ideoita ja tunnistaa niistä parhaat sekä kehittää ideat toimiviksi ratkaisuiksi

IdeaVirtaamo

 • IdeaVirtaamo on täysin uudenlainen tapa luoda uusia toimintatapoja, konsepteja tai tuotteita
 • Yhden illan aikana voit saada satoja kuluttajalähtöisiä ideoita käyttöösi
 • Nero IdeaVirtaamo perustuu osallistujien aktiiviseen läsnäoloon ryhmässä sekä ammattimaiseen fasilitointiin  ja luovien tekniikoiden käyttöön
 • Osallistujina voivat olla kaikki kuluttajista yrityksen omaan henkilökuntaan. 

 Innovatiivinen konseptointi-workshop

 • Kun kysymys ei ole ideoiden luonnista, mutta pohdit, mitä ideoita haluat lähteä kehittämään
 • KonseptiHiomossa arvioidaan ideoita paremmiksi: mitä idean pitää sisältää, jotta se innostaa tekemään työtä sen eteenpäin viennin puolesta?
 • Nero KonseptiHiomon avulla voit valjasta asiakkaasi, kuluttajasi tai vaikka sosiaalisen median osallistumaan co‐creation henkeen
 

Nero innovaatiopartnerina

Me olemme aina olleet innostuneita tulevaisuudesta  ja monet asiakkaamme tekevät itse tulevaisuutta innovoimalla. Haluamme yhdessä katsoa eteenpäin!

Innovatiivisuus näkyy arjessamme siten, että etsimme aktiivisesti uusia näkökulmia ja ajattelutapoja.

 

 Linkki yrityssivulle


Tutkimusmenetelmät

Lue, miten me sovellamme klassisia tutkimusmenetelmiä Nerossa.