Kuluttajan arvokokemukseen vaikuttamalla lisäät sekä kysyntää, tuottoa että tyytyväisyyttä!

Kuluttajien epärationaalinen käyttäytyminen sekä tilanteen mukaan muuttuvat mielipiteet ovat olleet markkinointitutkijoille niitä vaikeimpia tutkimuskohteita jo pitkään. Tämä epärationaalinen käyttäytyminen vaikuttaa vahvasti sekä ostopäätöksissä että tuotevalinnoissa.

Ymmärtämisen avaimet löytyvät psykologiasta; millä tavalla kuluttajat todella käyttäytyvät ja miten kuluttajien käyttäytymiseen pystytään vaikuttamaan. BE:n avulla markkinointitoimipiteet ovat tehokkaampia ja markkinoinnin ROI on tuloksellisempaa. 

Tutustu ja lue lisää.

Economics (raha)  + Psykologia (subjektiivinen kokemus arvosta) = kuluttajan päätöksenteko. 

Hintasota on täällä. Miten pärjätä hintakilpailussa laskematta hintoja?

Behavioural Economics - Kuluttajan arvokokemuksen tunnistaminen ja hyödyntäminen

Ihmisten käyttäytyminen ei ole rationaalista. Erilaisilla BE -pohjaisilla hinnoittelumekanismeilla voidaan kuluttajia ohjata enemmän kuin moni uskoo. Nero on tämän alueen edelläkävijä Suomessa.

Kuusi kuumaa kysymystä:

  • Miten vähittäiskaupan hintasodassa voi pärjätä laskematta hintoja?
  • Mitä hintasota merkitsee markkinoinnin kannalta?
  • Miten kuluttajat tekevät valintoja hintasodan keskellä?
  • Miten brändin halpuuttaminen vaikuttaa brändimielikuvaan?
  • Miten alehinnoittelu vaikuttaa koko kategoriaan ja kuluttajan päätöksentekoon?
  • Minkälainen strategia tarvitaan tulevaisuuden tuotekehitykseen ja innovointiin?

Tutustu 3:een tapaan hyödyntää uudet mahdollisuudet:

  1. Tutustu Behavioural Economicsin tarjoamiin mahdollisuuksiin ensimmäisten joukossa yrityskohtaisessa workshopissa. Kuulet perusteet, näet mahdollisuudet ja yhdessä etsimme toimintastrategian suuntaviivat. Workshop, jossa esittelemme Behavioral Economics -ajattelun perusteet ja autamme sinua löytämään tuotteellesi hinnoittelustrategian, joka lisää merkittävästi myyntiä.

  1. Miten uusi tilanne vaikuttaa kuluttajiin? Hyppää kuluttajan kokemuksiin päätöksenteon hetkellä mukaan. Ymmärrämme konkreettisesti oman tuoteryhmäsi kuluttajien tarpeet, kirkastamme päätöksenteko-prosessin ja tunnistamme tilanteet, joissa pystyt vaikuttamaan kuluttajan valintaan. Autamme löytämään parhaat hinnoittelustrategiat. Tulosten perustella luodaan kommunikaatio- ja hinnoittelulinjaukset.

  1. Ota käyttöön BE-pohjaiset huipputyökalut. Tilastollisen Behavioural Conjoint (BC)-analyysin avulla selvitämme päätöksentekoon vaikuttavat syyt, nostamme esille vaikuttamisen mahdollisuudet ja kirkastamme markkinatilanteen.